Bölümler

Felsefe Bölümü
https://felsefe.samsun.edu.tr/
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
https://mutercim-tercumanlik.samsun.edu.tr/
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bilim ve sanat, dil zemininde gelişip olgunlaşmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, dilin bu merkezi öneminin farkında olarak dil ve edebiyat eğitimini hedeflemektedir. Hem bilimsel bir içerik ve yöntemin öğretimi hem de edebiyat kavramını da kapsaması nedeniyle sanat eğitimi bölümümüzün hedefleri arasındadır. Bölümümüzde Türkçenin, zengin edebi metinlerle dolu tarihi derinliğinden...
Psikoloji Bölümü
https://psikoloji.samsun.edu.tr/
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü 2018 yılında Üniversitemizin  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz, “Nitelikli bir toplum için nitelikli öğrenci” yetiştirme hedefi ile öğrencilerini uluslararası işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ile iş dünyasına hazırlayacaktır.  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, hızla gelişen ve daha karmaşık bir yapıya...
Tarih Bölümü
Tarih programında Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Cumhuriyet tarihi ve Genel Türk Tarihi Anabilim dalları mevcuttur. İlk eğitim döneminde 60 öğrenciyle Lisans eğitimine başlayacak olan bölümümüzde yakın bir dönemde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmeye başlayacaktır. Tarih Bölümünün amacı Genel Dünya Tarihi ve Türk Tarihini bilimsel bakış açısıyla incelemek, mevcut...
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Klasik anlamda Siyaset Bilimi disiplini devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapan, siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu temel amaçlara ek olarak Siyaset Bilimi günümüzde siyasal kararların tahlili, sosyal grupların karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katılma, sosyal yapı ve iktidar ilişkisi, siyasal değişme...
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık sektöründe uzman ve nitelikli yöneticilere olan ihtiyacın artması, sektörün hızlı gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Alanında bilgi sahibi olan nitelikli işgücüyle birlikte sağlık kurumlarının sahip olduğu kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde yönetilmekte ve böylece sağlık hizmetlerinin uluslararası kalite standartlarında sunulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Sağlık Yönetimi Lisans Programının...
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü, 18.05.2018 tarihinde kurulan Samsun Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan ilk bölümler arasında yer almaktadır. İçinde bulunduğumuz çağ, disiplinler arası çalışmayı ve bu bakış açısına sahip olmayı gerektirmektedir.  Ayrıca günümüzün rekabetçi sektör anlayışı, birden çok alanda yetkinliğe sahip olan, grup çalışması yapabilen,...
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünün amacı; deniz taşımacılığının işletme ve yönetim alanında gerekli planlamaları ve finansal işlemleri yapabilen para, malzeme ve insan gücünü en etkin şekilde kullanılarak çalıştığı şirketin karlı bir şekilde işletilmesini sağlayan, denizcilik ve lojistik alanlarında uzmanlaşmış nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi sağlamaktır. Dört tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizcilik alanında...
Coğrafya Bölümü
Fakültemiz Coğrafya Bölümü 2019 yılında Fiziki Coğrafya, Türkiye Coğrafyası, Bölgesel Coğrafya, Beşeri ve İktisadi Coğrafya anabilim dalları ile birlikte kurulmuştur.  Lisans müfredat programı, derslik ve ofis planlamaları yapılarak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımı için hazırlıklar tamamlanmıştır. Akabinde Lisansüstü faaliyetler için çalışmalara başlanmış ve yüksek lisans müfredat programı hazırlanarak Lisansüstü...