Coğrafya Bölümü

Fakültemiz Coğrafya Bölümü 2019 yılında Fiziki Coğrafya, Türkiye Coğrafyası, Bölgesel Coğrafya, Beşeri ve İktisadi Coğrafya anabilim dalları ile birlikte kurulmuştur.  Lisans müfredat programı, derslik ve ofis planlamaları yapılarak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımı için hazırlıklar tamamlanmıştır. Akabinde Lisansüstü faaliyetler için çalışmalara başlanmış ve yüksek lisans müfredat programı hazırlanarak Lisansüstü Eğitim Enstitisü’ne gönderilmiştir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yüksek lisans programına öğrenci alınacak ve bölümdeki yapılandırma süreci ile birlikte akademik çalışmalara başlanacaktır. Bölümümüz mevcut akademik kadrosunu daha da güçlendirerek öğrencileri çağın gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatmayı planlamakta: eğitmen, araştırmacı, girişimci ve eleştirel düşünebilen başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda gerek bağlı olduğu fakülte gerekse üniversitenin diğer birimleriyle disiplinler arası çalışmalar yürütecektir. Bölüm mezunu gençler birçok alanda istihdam edilebilecek veya araştırmacı olabilecektir.

Bölümümüze bağlı anabilim dalları şunlardır:

  • Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
  • Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
  • Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı
  • Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yahya KADIOĞLU
Bölüm Başkanı         

5.759 kez görüntülendi