Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uğur Karadeniz

Mustafa Uğur Karadeniz

Dr. Öğretim Üyesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı  
Dekan Yardımcısı, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi


Araştırma Alanları:  Klasik Türk edebiyatı, poetika, estetik, sanat ve mimarî, İslam sanatları estetiği, Osmanlı şiir ve mimarîsi, klasik Osmanlı düşüncesi.

Eğitim: Ph. D. 2018, Kocaeli Üniversitesi

Seçilmiş Çalışmaları: “İslam Sanatları Estetiği Açısından Klasik Türk Şiiri” (2018) adlı doktora tezini savundu. Şiir, Ol Taşın Her Pâresinde – Osmanlı Mimarî Literatüründe Şiir ve Mimarî (2018); Klasik Türk Siirinde Mimari ve Mimari Bir Unsur Olarak Kubbe (2018); Klasik Türk Şiirine İslam Sanatları Estetiğinin Bir Yansıması: Eş’âr-ı Perîşân (2019); Klasik Türk Edebiyatı Eğitiminde Estetik Biliminden Faydalanmak (2019); Fârâbî’nin Şiir Görüşleri ve Klasik Türk Şiiri (2020), İslam Sanatları Estetiğini ‘Kavram’ak (2020), İslam Sanatlarında Estetik: Güzeli Anlamak (2020).


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A220-3

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1503
Ofis Saati: Çarşamba 15.00-16.00 (Zoom adresi)

KİŞİSEL WEBSİTELERİ 
AcademiaGoogle AkademikYÖKSİS CV