Hakkımızda

2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayacak olan fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 7141 sayılı kanunun MADDE 7’ de belirtilen 2809 sayılı Kanununa eklenen ek maddelerinin EK MADDE 185 ile kurulan Samsun Üniversitesinin ilk beş fakültesinden biridir.

Fakültemiz bünyesinde eşit ağırlık (EA) puan türüne göre öğrenci alan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri; sözel puan türüne göre öğrenci alan (SÖZ) Türk Dili ve Edebiyatı,  İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Tarih ve Coğrafya bölümleri ile dil (DİL) puan türüne göre öğrenci alan Mütercim-Tercümanlık bölümü olmak üzere 12 bölüm bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olup, eğitim süresi 4 yıldır. Fakültemizde 9profesör, 6 doçent, 30 doktor öğretim üyesi  ve 9 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Fakültenin öncelikli amacı, şehrine, bölgesine, ülkesine ve bilim dünyasına nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bununla beraber öğrencilerin ve akademisyenlerin etkinliğini ve verimliliklerini arttırarak gelişimlerine sürekli katkı sağlamaktır.