İİSBF Sınav Kuralları

Fakültemiz bünyesinde yapılacak olan vize ve final sınavlarında uyulacak kurallar listesi şunlardır:

 1. Öğrenciler sınav saatinden 10 dakika önce sınav salonuna alınacaktır. Sınav bittikten sonra koridorlarda beklemek, konuşmak, gürültü yapmak yasaktır.
 2. Sınavlara kesinlikle kimliksiz öğrenci alınmayacaktır. Sınav başlamadan önce, sınav gözetmeni istemeden öğrenci, kimliğini sıra üzerine koymalıdır.
 3. Görevli gözetmenler sınavın yürütülmesinde tam yetkilidir. Öğrenci gözetmenin uyarılarına uymak zorundadır.
 4. Sınavlara ilk 15 dakikadan sonra girmek ve 30 dakika dolmadan sınavdan çıkmak yasaktır.
 5. Masa üzerindeki yazılardan (sınavla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın) ve sıra altındaki dokümanlardan sırada oturan öğrenci sorumludur.
 6. Sınav esnasında her türlü silgi, kalem, hesap makinası vb. alışverişi kesinlikle yasaktır.
 7. Sınav ve cevap kâğıdı üzerine muhakkak ad, soyad ve  okul numarası yazılacaktır. Kimlik bilgilerini yazmayan ve yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 8. Cep telefonu ya da herhangi bir elektronik alet (elektronik cihaz kullanımını gerektiren sınavlar hariç) hiçbir nedenle açık olmayacak ve kullanılmayacaktır.
 9. Hesap makinesi (sadece kullanılması gereken derslerde) üzerinde herhangi bir yazı olmamalıdır. Tüm hesap makineleri kapaksız olmalıdır.
 10. Dersin hocası dışında hiç kimseye özellikle araştırma görevlilerine sınavın içeriği ile ilgili soru sorulmamalıdır.

 

Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları kopya çekme teşebbüsünde bulunan veya kopya çeken öğrenciler hakkında tutanak düzenler. Bu kişiler hakkında ayrıca idari işlem yapılır.

 

***Tüm öğrencilerin yukarıda sıralanan kurallara uymaları zorunludur. Kurallara uyulmaması durumunda “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” gereğince aşağıda belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır:

 

MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları
        d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

 1. e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

 1. d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek.
2.251 kez görüntülendi