İnşâ ve Meşrûiyet: İstiklal Marşı’nın Tarihsel Kompozisyonu

Nisan 21, 2020, Çarşamba
10:00-16:30


Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı, ilk kez 17 Şubat 1921 (1337) yılında Sebilürreşad’da yayımlanan, 12 Mart 1921’de Birinci Büyük Millet Meclisi tarafından resmen kabul edilen İstiklal Marşı’nı, yazılışının ve resmen kabulünün 100. yılı vesilesiyle Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak 21 Nisan 2021, Çarşamba günü “İnşâ ve Meşrûiyet: İstiklal Marşı’nın Tarihsel Kompozisyonu” başlıklı bir sempozyumla ele alıyoruz. Zoom üzerinden gerçekleşecek olan sempozyum programı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın açılış konuşması ile başlayacak ve üç farklı panelle devam edecektir.

Sempozyumda öncelikle “İstiklal Marşı”nın yazıldığı dönemin tarihsel, siyasal ve toplumsal bağlamlarına dair kapsamlı bir analiz yer alacak; belirli bir tarihsel bağlamda yazılmasının yanı sıra ortaya çıktığı bağlamın anlamını dönüştürme gücüne değinilecek ve istiklal, hak, iman, vatan, din gibi köklü kavramları “millet olma azmi” bağlamında nasıl yeniden inşa ettiğine odaklanılacaktır. İkinci olarak İstiklal Marşı’nın diğer ulusların marşları ile karşılaştırmalı düzlemde analizi amaçlanmaktadır. Son olarak program marş türünün edebî, tarihsel ve sosyolojik niteliğine dikkat kesilerek bir ulusun verdiği mücadelenin dilsel düzlemde meşrulaştırma gücünü irdelemeyi arzulamaktadır.

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenen program ücretsiz ve herkese açıktır, rezervasyona gerek yoktur. Paneller YouTube üzerinden canlı olarak da izlenebilecektir.

YouTube canlı yayını için tıklayınız.

Detaylı bilgi için: [email protected]


PROGRAM

Açılış Konuşması, 10:00-10:20 (ZoomYouTube)

• Mahmut Aydın: İstiklal Marşı Bize Ne Söyler?

10:20-10:30 Ara

1. Panel, 10:30-12:00 (ZoomYouTube)

Oturum Başkanı: Mahmut Aydın

• Funda Güven Derin: Mehmet Akif’in Milliyetçiliği

• Abdullah Azmi Bilgin: Yazılış Süreci Bağlamında İstiklal Marşı’nın Değerlendirilmesi

• Vahdettin Işık: Bir Bağımsızlık Manifestosu ve Bir Mutabakat Metni Olarak İstiklal Marşı’nı Okumak

12:00-13:00 Öğle Arası

2. Panel, 13:00-14:30 (ZoomYouTube)

Oturum Başkanı: Erol Köroğlu

• Günil Özlem Ayaydın Cebe: İki Ulus-Devlet, İki İnşa: La Marseillaise ve İstiklal Marşı

• Atiye Gülfer Gündoğdu: Ben-Sen İlişkisi Bağlamında İstiklal Marşı’nda Yazar ve Muhatap Sorunu

• Alptuğ Güney: Devletlerarası Protokolde Millî Marş Meselesi ve Siyasal-Kültürel Perspektiften Türk Millî Marşı’nın Kabulüne Giden Tarihî Sürecin Analizi

• Vefa Can Kaya: Türkiye’de ve Almanya’da Milli Marş Tartışmalarının Karşılaştırmalı Tarihsel Perspektifle İncelenmesi

14:30-15:00 Ara

3. Panel, 15:00-16:30 (ZoomYouTube)

Oturum Başkanı: Günil Özlem Ayaydın Cebe

• Erol Köroğlu: Bir Milli Akım Aktörü Olarak Mehmet Akif ve İstiklal Marşı: Miroslav Hroch’un Ulus Oluşumu Yaklaşımı Dolayımıyla Bir Okuma Denemesi

• Büşra Nur Topal: Bir Millî Bağlılık Ritüeli Olarak Marş Söylemek: Bir Araya Gelmenin Sosyo-Psikolojik Çözümlemesi

• Mustafa Uğur Karadeniz: İnkıraz Korkusudan İstiklal’e: İstiklal Marşı’nın Akif’in Şiir Anlayışındaki Yeri

• Servet Gündoğdu: İstiklal Marşı’nda Tarihsel ve Edebî Ânın Büyüsel Tezahürü