Tarih Bölümü

Tarih programında Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Cumhuriyet tarihi ve Genel Türk Tarihi Anabilim dalları mevcuttur. İlk eğitim döneminde 60 öğrenciyle Lisans eğitimine başlayacak olan bölümümüzde yakın bir dönemde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmeye başlayacaktır.

Tarih Bölümünün amacı Genel Dünya Tarihi ve Türk Tarihini bilimsel bakış açısıyla incelemek, mevcut metotların yanı sıra yeni araştırma teknikleri geliştirmek, geçmişi aydınlatıp, geleceğe sağlıklı bakış açıları sağlayan veriler elde etmektir. Söz konusu hedefleri gerçekleştirecek akademisyenler yetiştirmek temel hedeflerimiz arasındadır.  Bununla birlikte Öğretmen olmayı hedefleyen öğrencilerimizi; Tarih biliminin temel kavramlarını,  öğrenme, öğretme ve araştırma usullerini kavramış, topluma hizmet ülküsüyle yetiştirmek hedeflerimizden biridir.

Pedagojik formasyon alan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ya da özel okullarda tarih öğretmeni olarak, üniversitelerin tarih ve diğer ilgili bölümlerinde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ya da Okutman olarak, Kültür Bakanlığı’na bağlı birimlerde, arşivlerde ve çeşitli kamu kurumlarında uzman olarak istihdam edilmektedir.

Prof. Dr. Mehmet ÇOĞ
Bölüm Başkanı     

2.826 kez görüntülendi