TÜBİTAK 2209-A 2021 .Yılı 2. Dönem

TÜBİTAK “2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2020 yılı 2. dönemde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin 5 projesi destek kazanmıştır.

Proje 1: Yeni Tip Koronavirüs ve İzolasyon Sürecinin İletişim Algısı ve Bireylerarası İletişim Sürecine Etkisi

  • Mahir Necmi Yunusoğlu (İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü)

Proje 1 Danışmanı: Doç. Dr. Cumhur TÜRK

Proje 2: COVID-19 ile İlgili Yalan Haberlerin Bireylerin Aşı Olma Kararına Etkisi

  • Betül Kara (İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü)

Proje 2 Danışmanı: Dr. Merve ERGÜNEY

Proje 3: Canik’te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısının Araştırılması

  • Ümran Ilgın Yankutan (İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü)

Proje 3 Danışmanı: Öğr. Gör. Müberra GENÇ

Proje 4: Geleneğin Meslekleri

  • Derya Akay (Coğrafya Bölümü)

Proje 4 Danışmanı: Dr. Mücahit YILDIRIM

Proje 5: Borabay Gölü (Taşova/Amasya) Yakın Çevresinin Kültürel Miras Bağlamında Etnobotanik Potansiyeli

  • Betül Özenli (Coğrafya Bölümü)

Proje 5 Danışmanı: Dr. Mücahit YILDIRIM

Başarılarından dolayı öğrencilerimiz ve Danışman öğretim üyelerimizi tebrik ediyorum.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN