Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bilim ve sanat, dil zemininde gelişip olgunlaşmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, dilin bu merkezi öneminin farkında olarak dil ve edebiyat eğitimini hedeflemektedir. Hem bilimsel bir içerik ve yöntemin öğretimi hem de edebiyat kavramını da kapsaması nedeniyle sanat eğitimi bölümümüzün hedefleri arasındadır.

Bölümümüzde Türkçenin, zengin edebi metinlerle dolu tarihi derinliğinden başlayan yolculuk, günümüz ufuklarına doğru seyreden bir eğitim serüvenine dönüşecektir. Daha ileri atılmaya elverişli olduğunu gösterircesine uzak bir geçmişe uzanan Türk kültürünün, dil ve edebiyat özelinde eğitimi gaye edinilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Türk dili ve edebiyatının tarihi gelişimini edebi metinler üzerinden takip ederek mezun olduklarında Türkolog unvanını alırlar. Türkçeyi başarılı ve etkin bir biçimde kullanma becerisi edinen öğrenciler, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme yollarını öğrenerek, soyut ve eleştirel düşünme, problemleri teşhis etme ve çözüm yolları ortaya koyabilme gibi nitelikleri de edinebileceklerdir. Böylece kendi alanlarında öğretmen veya akademisyen olabilecekleri gibi başka iş sahalarında da iş bulup başarılı olabileceklerdir. 

4.271 kez görüntülendi