Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü 2018 yılında Üniversitemizin  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz, “Nitelikli bir toplum için nitelikli öğrenci” yetiştirme hedefi ile öğrencilerini uluslararası işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ile iş dünyasına hazırlayacaktır.  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, hızla gelişen ve daha karmaşık bir yapıya dönüşen uluslararası ticaret alanında, uluslararası çevresel faktörlerin etkisini analiz edebilmek ve bu doğrultuda stratejiler geliştirebilmek amacıyla, ekonomi, finans, pazarlama, hukuk, dış ticaret ve uluslararası iş yönetimi gibi disiplinler arasında lisans öğretim olanakları sunmaktadır. Ayrıca bölümümüz, son sınıf öğrencilerine iş yerlerini yakından tanımak, öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak için İş yeri Eğitimi kapsamında uygulamalı eğitim imkanı sunmaktadır.

Bölümümüzün akademik programında, mesleğe yönelik Yükselen Ekonomiler, Ülke Analizleri, Küresel Ticaret ve Yatırım Uygulamaları,  İhracat-İthalat Uygulamaları, Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Finansmanı, Uluslararası Pazarlama gibi önemi giderek artan konular yer almaktadır. Bununla birlikte Analitik Düşünce ve Yöntem Bilgisi, Girişimcilik ve Yenilikçilik, Ekonomi, Yönetim, Muhasebe ve Finans gibi genel işletme dersleri de ders programında yer almaktadır. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde öğrenciler aynı zamanda zorunlu Akademik İngilizce ve seçmeli ikinci bir yabancı dil (Rusça ve Çince) öğrenme olanağına da sahiptir. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin iş olanakları çok geniştir. Mezunlarımız uluslararası alanda faaliyet gösteren her türlü firmada, dış ticaret, gümrük, bankacılık ve finansla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel ve bölgesel ticari kuruluşlarda, ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarında, serbest bölgelerde ve kalkınma ajanslarında istihdam edilirler.

Prof. Dr. Selahattin KAYNAK
                                                                                                               Bölüm Başkanı          

3.070 kez görüntülendi