Ürün Güvenliği Paneli

Ticaret Bakanlığı ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) işbirliği ile 7 Haziran 2021 Pazartesi akşamı 20:00’de “Ürün Güvenliği Paneli” ni gerçekleştiriyoruz. Etkinlik sonunda katılım sağlayan öğrenci ve katılımcılara Katılım Sertifikası verilecektir.

Kayıt içinus02web.zoom.us/webinar/regist